Jalostussuositukset

Suomen Azawakh- ja Sloughikerho ry:n (SLAZA ry) jalostussuositukset:

• Kasvattajan tulee olla Suomen Kenneliitto ry:n ja SLAZA ry:n jäsen. Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.

• Läheistä sukusiitosta tulee välttää.

• Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla luonteeltaan rodunomaisia.

• Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan ennen jalostuskäyttöä vähintään 2-vuotiaita.

• Jalostukseen käytettävillä yksilöillä suositellaan olevan astutushetkellä voimassaolevat viralliset silmä- ja sydäntutkimukset.

• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla erinomainen, sekä mielellään omaavan näyttöä käyttöpuolelta (ratajuoksun kilpailulisenssi tai maastojuoksusta hyväksytty suoritus).

SLAZA ry:n hallitus asettaa rotukohtaiset suositukset sloughien ja azawakhien jalostuksen edistämiseksi, mutta viime kädessä vastuu on kasvattajalla. Kasvattajat sekä urosten omistajat päättävät koiriensa jalostuskäytöstä, joten heillä on myös vastuu tekemistään valinnoista.

Jalostusasioiden yhdyshenkilö: Riikka Nieminen slazarypj@gmail.com

Odotettavissa olevat pentueet, sekä vapaana olevat pennut voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: slaza.harrastaa@gmail.com