Jalostussuositukset

Suomen Azawakh- ja Sloughikerho ry:n (SLAZA ry) jalostussuositukset:

• Kasvattajan tulee olla Suomen Kenneliitto ry:n ja SLAZA ry:n jäsen. Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.
• Läheistä sukusiitosta tulee välttää.
• Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla luonteeltaan rodunomaisia.
• Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan ennen jalostuskäyttöä vähintään 2-vuotiaita.
• Jalostukseen käytettävillä yksilöillä suositellaan olevan astutushetkellä voimassaolevat viralliset silmä- ja sydäntutkimukset.
• Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla erinomainen, sekä mielellään omaavan näyttöä käyttöpuolelta (ratajuoksun kilpailulisenssi tai maastojuoksusta hyväksytty suoritus).

SLAZA ry:n hallitus asettaa rotukohtaiset suositukset sloughien ja azawakhien jalostuksen edistämiseksi, mutta viime kädessä vastuu on kasvattajalla. Kasvattajat sekä urosten omistajat päättävät koiriensa jalostuskäytöstä, joten heillä on myös vastuu tekemistään valinnoista.

Jalostusasioiden yhdyshenkilö: Riikka Nieminen slazarypj@gmail.com

Odotettavissa olevat pentueet, sekä vapaana olevat pennut voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: slaza.harrastaa@gmail.com

Käyttäytymisen jalostustarkastus

”Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Jalostustarkastuksen arviointi ja ihanneprofiilit

Jalostustarkastuksen lopputulos on joko suoritettu, hylätty tai keskeytetty. Lisäksi koira saa jokaisesta tarkastuksen arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty (I, N, E, H). Hylätty arvostelu jossain osiossa johtaa jalostustarkastuksen lopputulokseen hylätty. Hylätty jalostustarkastus ei kuitenkaan estä koiran käyttöä jalostukseen, ellei sitä ole määrätty rodun PEVISA-ohjelmassa.

Rotujärjestö tai -yhdistys määrittelee, mitkä ominaisuudet ovat rodulle ihanteellisia, hyväksyttäviä, ei-toivottavia tai hylättyjä (ihanneprofiili). Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavien ja hylkäävien ominaisuuksien tarkoituksena ei ole välttämättä sulkea koiraa jalostuksesta, mutta ne tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa hylkääviä kohtia ovat ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot.”
Lainaus Kennelliiton Jalostustarkastukset- sivulta

Jalostustarkastuksen käyttäytymisen testissä on ns. käytännön simulaatiotilanteita ja ärsykkeitä, jossa tarkastaja arvioi koiran reaktioita siitä onko se rodun ihanneprofiilin mukaista. Jos rodussa löytyy riittävästi kiinnostusta testaukseen, tavoitteena on järjestää yhteisiä testikertoja, jonne voi osallistua useampi koira päivän aikana. Tarkastuksien avulla saadaan lisätietoa lähitulevaisuudessa tehtävään sloughien Jalostuksentavoiteohjelmaan (JTO). Ymmärtääkseen paremmin mistä käyttäytymisen jalostustarkastuksessa on kyse, katso tämä esimerkkivideo villakoirasta (Youtubesta löytyy muitakin näytteitä esim. hakusanalla ”käyttäytymisen jalostustarkastus”).

Sloughien ihanneprofiili

Azawakhien ihanneprofiili on vielä kesken…