Haastateltavana Ulla Mäkinen

Harrastajaesittelyn tavoite on tuoda esille eri näkemyksiä yhdistyksen roduista ja harrastusmahdollisuukista niiden parissa. Esittelyssä on sloughiharrastaja, helsinkiläinen eläkelläismaalari Ulla Mäkinen. Esittely muodostuu kirjallisesta haastattelusta eli Ullalle lähetetyistä kysymyksistä, joihin hän on vastannut kaikessa rauhassa ja vastaukset on julkaistu sellaisenaan. Esittely on jaettu 4 aihepiiriin: rotu, harrastaminen, terveys ja ”Hakim” Hakeem el Djebel de la Bérondière….